ระบบ NAS คืออะไร??

ระบบ NAS คืออะไร??

ระบบ NAS

 • ระบบ NAS เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคชนิดนึงที่สามารถกักเก็บหรือสำรองข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย NAS(Network Attached Storage) โดยหน้าที่ของ NAS เปรียบเสมือนกล่องบรรจุ Hard Disk ที่มีรูปแบบคล้ายกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำงานเฉพาะทาง ซึ่ง NAS มีมากมายหลายรุ่นและมีฟังก์ชั่นต่างๆ ตัวอย่างเช่น File Server ที่สามารถสร้าง File Server ด้วยตัวเองได้, Backup Server ที่สามารถสำรองข้อมูล Server อัติโนมัติได้ เป็นต้น ในปัจจุบัน องค์กรนิยมใช้ NAS กันทั่วโลกเนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวมไปถึงการขยายพื้นที่ข้อมูลได้ง่ายโดยการเปลี่ยน Hard Disk ให้มากขึ้น
Nas image

ความสามารถของ NAS

 • สามารถสร้างไฟล์ส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้
 • สามารถสร้างไฟล์แชร์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละคน ให้มีสิทธิ์เขียนและอ่านไฟล์ได้
 • สามารถจัดเก็บ/สำรองข้อมูลและ Back up ข้อมูลได้
 • รองรับในการใช้งานร่วมกับ Server

ประเภทงานที่ใช้ NAS

 • จัดเก็บ/สำรองข้อมูลในองค์กร
 • แชร์เอกสารภายในองค์กร
VLAN คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

VLAN คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

VLAN หรือ แลนเสมือน

 • VLAN ย่อมาจากคำว่า Virtual Local Area Network

VLAN คือ

 • เทคโนโลยีที่ใช้จำลองการสร้างเครือข่าย Lan โดยไม่ขึ้นอยู่กับการต่อกายภาพ แต่เป็นการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ Network ซึ่งจะมีพอร์ตที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัว เรียกว่า Trunk port โดยผ่าน Switch เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งจะสื่อสารกันได้ในวง Network เดียวกันแต่ก็สามารถสื่อสารต่างวง Network กันได้โดยการดู Mac address ของตัว Switch และเชื่อมต่อกับ Switch ในวง Network ที่ต้องการจะสื่อสาร

ชนิดของ VLAN มี 3 ชนิดดังนี้

Static VLAN หรือ Port-Based Membership คือ
 • เป็นการพิจารณาความเป็นสมาชิกของ VALN โดยจะดูพอร์ตของ Switch ที่เชื่อมอยู่กับ Client แม้จะเป็น Switch เดียวกันแต่ถ้าพอร์ตทั้งสองนั้นอยู่คนละ VLAN กันก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้
1. Dynamic VLAN คือ
 • เป็นการกำหนด VLAN ให้กับเครื่อง Client โดยพิจารณาจากหมายเลข Mac address ของ Client เมื่อ Client ทำการเชื่อมต่อไปยัง Switch ตัวอื่นๆ Switch ที่รันด้วย Dynamic VLAN นี้ก็จะไปหาหมายเลข VLAN ที่ Map กับ Mac address จาก Database ส่วนกลางมาให้
2. Trunk port คือ
 • เป็นพอร์ตที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ Switch ตัวอื่นๆ ที่ต้องการให้เป็นสมาชิกของ VLAN ต่างๆ กันให้มาอยู่รวมกันและทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูล traffic ของหลายๆ VLAN ให้กระจายไปยัง Switch ตัวอื่นๆ ที่มีพอร์ตที่ทำกำหนดค่า VLAN เดียวกันกับ Switch หรือที่เรียกกันว่า Uplink Port (เป็นพอร์ตที่ทำหน้าที่ Connect กับ Switch ตัวอื่นๆ และเป็นพอร์ตที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ Router ทำหน้าที่ Route traffic)
3. Broadcast Domain คือ
 • เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Switch เป็นหลักโดยปกติ Switch นั้นจะทำหน้าที่ตัดสินใจเลือกพอร์ตปลายทางให้กับ frame ที่รับเข้ามาซึ่งจะส่งออกไปทาง port ไหน โดยพิจารณาจาก Switch table แต่ถ้า Switch table เหล่านั้นไม่มีข้อมูล้กี่ยวข้องกับ frame เลยจะส่ง frame นั้นออกไปยังทุก port ที่มีการเชื่อมต่อ Switch
อุปกรณ์แต่ละอุปกรณืสามารถแบ่งได้ ดังนี้
 • Layer 1 Hub ทุก port จะถือว่าอยู่ในวง Network เดียวกันจึงมีเพียง 1 Broadcast Domain
 • Layer 2 Switch ในส่วนของ Switch หากไม่มีการแบ่ง VLAN Switch จะมี 1 Broadcast เหมือนกับ Hub แต่ถ้า Switch มีการแบ่ง VLAN Switch แล้วจะมีจำนวนของ Broadcast Domain เท่ากับ Switch ที่แบ่งไว้
 • Layer 3 Router ทำหน้าที่ Route ไปยังวง Network อื่นๆจึงทำให้ 1 port ของ Router จะเท่ากับ 1 Broadcast Domain ในกรณีที่มีการ Sub Interface จะทำให้ 1 port ของ Router นั้นมีจำนวน Broadcast Domain ได้มากกว่า 1 Broadcast Domain
AbbVortVLAN

ประโยชน์ของ VLAN

 • มีความปลอดภัยในระบบ Network เนื่องจากในแต่ละ VLAN ไม่สามารถสื่อสารผ่านกันได้
 • สามารถขยายระบบ Network ได้ง่ายโดยการเดินสายจาก Switch เพียงเส้นเดียว
 • สามารถไปยัง VLAN อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องทำการเครื่องย้าย Switch หรือสายแลน เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบน Port ของ Switch ในอยู่ในวง VLAN ที่ต้องการ
 • ง่ายต่อการจัดการบริหารจัดการ
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • จำกัดขอบเขตการแพร่กระจายของ Boradcast traffic ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Network

ข้อเสียของ VLAN

 • ถ้าแบ่งด้วยพอร์ต เมื่อเปลี่ยนพอร์ตใหม่จะต้องทำการตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
 • ถ้าแบ่งด้วย Mac address ต้องกำหนดค่า Mac address ให้เป็นสมาชิกของ VLAN ก่อนเสมอ
มารู้จักกับระบบกล้องวงจรปิดกันเถอะ

มารู้จักกับระบบกล้องวงจรปิดกันเถอะ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับกล้องวงจรปิดกันก่อน

 • กล้องวงจรปิด หรือ CCTV(Closed Circuit Television) เป็นระบบกล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว แล้วทำการส่งภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้นมายังเครื่องบันทึกเพื่อบันทึกภาพนิ่งหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว คำว่าวงจรปิดนั้นหมายถึงเป็นระบบที่ใช้ภายในซึ่งจะติดตั้งสายสัญญาณและสาย Power กับตัวกล้องวงจรปิด ไม่มีเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก
ชนิดของกล้องวงจรปิดมีกี่ชนิดกันบ้างนะ
1. กล้องวงจรปิดแบบ Box(Standard Camera) หรือ กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน
 • เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายทรงกระบอก เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งกล้องตัวนี้ไม่มีระบบ Infared และตัวกล้องจะไม่มีเลนมาพร้อมกับกล้องเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อเลนแยกมาเอง การติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวนี้จำเป็นต้องติดตั้งที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้ เนื่องด้วยกล้องวงจรปิดตัวนี้ไม่สามารถบันทึกภาพได้ตอนกลางคืน แต่ถ้าต้องการให้บันทึกภาพตอนกลางคืนได้ จำเป็นจะต้องใช้ Housing infared เพื่อให้กล้องวงจรปิดนี้บันทึกภาพตอนกลางคืนได้
2. กล้องวงจรปิดแบบ Infared(Infared Camera)
 • กล้องวงจรปิดนี้จะมีหลอดไฟ LED อยู่รอบๆ ด้านข้างของเลนส์กล้อง ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นกล้องโดมและกล้องทรงกระบอกที่จะช่วยส่องสว่างในเวลากลางคืนได้ ภาพที่ได้ออกมาจะเป็นสีขาวดำ ซึ่งด้วยในเทคโนโลยีปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลอด LED Infared มาเป็น LED Array แทน เนื่องด้วย LED Infared ยิ่งใช้หลอด LED Infared มากเท่าไหร่ก็จะทำให้หลอด LED Infared มีความร้อนมากขึ้น ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง เพราะฉะนั้นหลอด LED Array จึงนิยมมาใช้แทน LED Infared เพื่อให้กล้องมีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น
 3. กล้องวงจรปิดแบบ Dome(Dome Camera)
 • กล้องวงจรปิดประเภท Dome เหมาะสำหรับกาติดตั้งภายในบ้าน เพื่อที่ต้องการจะเก็บซ่อนสายไฟ ติดตั้งตามใต้ฝ้าเพื่อความสวยงาม ลักษณะของกล้อง Dome เป็นกลมๆ มีทั้งที่มี Infared แล้วไม่มี Infared ซึ่งบางรุ่นก็สามารถกันน้ำได้
4. กล้องวงจรปิดแบบกระบอก (Bullet Camera)
 • มีลักษณะกลม ยาวและมีหมวกด้านบนเพื่อใช้บังแสงแดดบังฝนให้แก่ตัวกล้อง นิยมติดตั้งภาพนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่ เป็นเลนส์ Fix ขนาดของเลนส์คงที่ หรือกล้องบางรุ่นสามารถปรับซูมเองได้ ตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดแบบกระบอก IP Camera จะมีฟังก์ชั่น Auto Focus เป็นต้น
5. กล้องวงจรปิดแบบซ่อน (Hidden Camera)
 • มีลักณษะที่เล็กบางรุ่นสามารถต่อไมค์เพิ่มได้เพื่อดักฟังเสียงและบันทึกลงเครื่องบันทึกที่รองรับบันทึกเสียง
6. กล้องวงจรปิดแบบ Speed Dome PTZ(Pan/Tilt/Zoom)
 • มีลักษณะกลมๆ ใหญ่ๆ คล้ายลูกบอลมีขนาดใหญ่  สามารถดูภาพเหตุการณ์ได้โดยรวม และสามารถตั้งค่าให้หมุนไปแต่ละตำแหน่งที่ต้องการจะบันทึกได้ กล้องชนิดนี้มีราคาค่อนข้างแพง และมีรุ่นที่มีฟังก์ชั่น Auto tracking ที่เอาไว้คอยตรวจจับเมื่อมีคนเดินผ่านแล้วสามารถหมุนติดตามผู้คนได้ และ Auto Zoom
ระบบกล้องวงจรปิด1

ระบบกล้องวงจรปิดมี 3 ประเภท มีดังนี้

ระบบ Analog Camera
 • เป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้สัญญาณชนิด Coaxial Cable หรือ RG6 นำมาเป็นอุปกรณ์นำสัญญาณ
ข้อดีของระบบ Analog Camera
 • ต้นทุนของตัวกล้องวงจรปิดมีราคาที่ถูกกว่า IP Camera
 • ในระบบ Analog Camera ระบบมีเพียง PAL และ NTSC เท่านั้น ทำให้สามารถเลือกกล้องต่างยี่ห้อมารวมกันในระบบเดียว
ข้อเสียของระบบ Analog Camera
 • สัญญาณเกิดคลื่นรบกวนจะทำให้ภาพไม่ชัด ภาพลายและใช้ได้ประมาณ 2-3 ปี ภาพจะไม่ขึ้นเนื่องจากสาย Coaxial Cable หรือ RG6 เสื่อมสภาพ
 • การเดินสายยุ่งยากเพราะถ้าอยากขยายจะต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด
 • ไม่มี funsion เหมือนกับ IP Camera
ระบบ Analog Camera
ระบบ IP Camera
 • เป็นกล้องที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ดให้กล้องแต่ละตัว เพื่อกำหนดตัวกล้องในการแสดงภาพและใช้สาย LAN ชนิด CAT 5 หรือ CAT 6 มาเป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณ หรือบางรุ่นไม่ใช้สาย LAN แต่ใช้สัญญาณไวไฟในการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด
ข้อดีของระบบ IP Camera
 • ภาพชัด มีความปลอยภัยสูงเพราะมีการตั้งค่า IP กล้อง บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องบันทึกแบบไร้สายได้โดยใช้เร้าเตอร์ไวไฟและบางรุ่นก็สามารถดูผ่านมือถือได้
ข้อเสียของระบบ IP Camera
 • มีราคาค่อนข้างแพงและต้องตั้งค่า IP ของกล้องวงจรปิดแต่ละตัว
 • ไม่สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดต่างยี่ห้อกันได้ จะต้องเป็นกล้องวงจรปิดยี่ห้อเดียวกันและเครื่องบันทึกเดียวกัน
ระบบกล้องวงจรปิด2
ระบบ Analog HD Camera
 • เป็นระบบ Digital ที่ใช้สาย Coax ของระบบ Analog เป็นตัวนำสัญญาณจึงไม่จำเป็นที่ต้องบีบอัดสัญญาณ ทำให้คุณภาพคมชัดในระบบ HD จนไปถึง Full HD เนื่องด้วยราคาที่ค่อนข้างถูก ผู้คนส่วนมากนิยมใช้กัน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของฟังก์ชั่นระดับสูงเมื่อเทียบกับระบบ IP Cameara
กล้องวงจรปิดระบบ Analog HD สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบบ HD-SVI
 • เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจาก Chipset โดยประเภทจีน และยังเป็น Analog HD Camera ที่ถูกคิดขึ้นมาเป็นระบบแรก
2. ระบบ AHD
 • เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจาก Chipset โดยประเทศเกาหลี ในระบบนี้ถือเป็นกล้องวงจรปิด Analog HD ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีราคาที่ใกล้เคียงกับ IP Camera/Analog Camera และมีคุณภาพภาพที่ดีกว่า
3. ระบบ HD-TVI
 • เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจาก Chipset โดยประเทศอเมริกา เป็นกล้องวงจรปิด Analog HD ที่สามารถทำความละเอียดของภาพได้ถึง Full HD หรือ 2MP
ข้อดีของระบบ Analog HD
 • สามารถใช้สายสัญญาณเดิมของ Analog ได้ จึงทำให้ลดต้นทุนในการ Upgrade ภาพให้มีความคมชัดขึ้น
 • คุณภาพของภาพสมเหตุสมผลกับราคา
ข้อเสียของระบบ Analog HD 
 • ยังไม่ครอบคลุมฟังก์ชั่นระดับสูงเหมือนกับกล้องวงจรปิดระบบ IP Camera
ระบบกล้องวงจรปิด3
วิธีตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk

วิธีตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk

วิธีการ/ขั้นตอนตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk

วิธีตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk
 • หลังจากทำการ Download HD Tune เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้งโดย Double Click ที่ hdtune_255 (ที่ Download มาเมื่อครู่) จะขึ้นหน้าต่างดังภาพนี้
วิธีการติดตั้ง HD Tune1
 • เมื่อ Click ที่ Next แล้ว กดจะขึ้นต่างตามด้านลงนี้(อ่านข้อตกลงให้เรียบร้อย) ให้ทำการเลือก I accept the agreement และกด Next อีกครั้ง
วิธีการติดตั้ง HD Tune2
 • ถัดจากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งไว้ที่ไหน Click ไปที่ Browse..>>แล้วเลือก Dri หรือ Folder ที่ต้องการจะติดตั้งลงไป
วิธีการติดตั้ง HD Tune3
 • ต่อจากนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ Click ที่ Next ไปเลย หลังจากนั้นจะมีให้เลือก create a desktop icon สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ Click ที่ next
วิธีการติดตั้ง HD Tune4
 • จากนั้น Click ที่ Install เพื่อทำการติดตั้ง HD Tune ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรม HD Tune ขึ้นมาเพื่อตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk
วิธีการติดตั้ง HD Tune5
 • ตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk ด้วย HD Tune ไปดูที่ Health ถ้า Status เป็นสีขาวหรือไม่มีสีแดง สีเหลือง สีฟ้า แสดงว่า Hard Disk สภาพปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ Status ขึ้นสีแดง สีเหลือง สีฟ้า แสดงว่า Hard Disk สภาพเริ่มเสื่อมสภาพหรือใกล้ที่จะพังแล้ว ควรเปลี่ยน Hard Disk อย่างยิ่งถ้าไม่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือโน๊คบุ๊ค อุปกรณ์ฯ จะทำงานได้ล่าช้าเป็นอย่างมาก
สภาพ Hard Disk ปกติ
 • ตัวอย่าง Hard Disk สภาพไม่ปกติหรือเสื่อมสภาพ
สภาพ Hard Disk สีเหลือง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด บ้านแม่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด บ้านแม่

กล้องวงจรปิด

 • กล้อง dahua 4 ตัว 4MP คุณภาพ Full Time Color ระบบ IP
 • กล้อง HIKVISION 1 ตัว 4MP คุณภาพ Full Time Color, ตรวจจับมนุษย์, ทนน้ำทนฝน ระบบ IP
บ้านแม่ กล้องวงจรปิด
บ้านแม่ กล้องวงจรปิด2
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 • เครื่องมือเข้าหัวแลน
 • หัว RJ45
 • บล็อคขนาด 4×4
 • สายแลน
 • กล้องวงจรปิด
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง2
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง3
บ้านแม่ ตู้ Rack2

ตู้ Rack

บ้านแม่ ตู้ Rack1

ภาพผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

 • สนใจสอบถาม เบอร์ 036 -679614
 • line: @kitcyber
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง1
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง2
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง5
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง4
บ้านแม่ ติดตั้งกล้อง3