สาย LAN (UTP) คืออะไร / มีกี่ประเภท

สาย LAN (UTP) คืออะไร / มีกี่ประเภท

สาย LAN (UTP) คืออะไร

สาย LAN หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) เป็นสายนำสัญญาณชนิดหนึ่ง ที่มีตัวนำสัญญาณเป็นทองแดงบิดตีเกลียวกันเป็นคู่ (Twisted Pairs) โดยทั่วไปใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูล หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลาง เช่น Network Switch, Hub, รวมไปถึง Router ก็ได้เช่นกัน ในส่วนของหัวที่ใช้เชื่อมต่อสาย LAN นั้น เราเรียกว่า RJ45

สาย LAN (UTP) มีกี่ประเภท สาย LAN (UTP) สามารถแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการจำแนก เช่น

แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง

 1. ชนิดติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Cable)

สายสัญญาณสำหรับติดตั้งภายในอาคารนั้น เปลือกนอกมักนิยมทำจากวัสดุ PVC เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถป้องกันการลามไฟได้ นอกจากนี้ได้มีข้อกำหนดหรือมาตรฐานป้องกันทางด้านอัคคีภัย จึงต้องมีการใส่สารพิเศษเข้าไป ทำให้สามารถแบ่งชนิดของสายภายในอาคารที่ใช้กันแพร่หลาย 4 ชนิดด้วยกัน

– CM (Communication Metallic)เป็นสายที่สามารถป้องกันการลามไฟได้ในแนวราบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่นการติดตั้งสายแนวราบภายในชั้นเดียวกัน (Horizontal Wiring)

– CMR (Communication Metallic Riser)สายชนิดนี้สามารถป้องกันการลามไฟทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มักใช้ในการเดินสายสัญญาณระหว่างชั้นในอาคารโดยผ่านช่องเดินสายของตัวอาคาร (Vertical Shaft)

– CMP (Communication Metallic Plenum)เป็นสายที่เหมาะสำหรับการติดตั้งเดินสายบนฝ้าเพดาน หรือบริเวณช่องว่างเหนือฝ้าที่มีอากาศไหลเวียน (Plenum Space) แต่ไม่สามารถป้องกันการลามไฟในแนวดิ่งได้

– LSZH (Low Smoke Zero Halogen)สามารถป้องกันการลามไฟได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งเหมือน CMR แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเมื่อเกิดอัคคีภัย สายชนิดนี้จะมีควันน้อยและไม่ก่อให้เกิดสารพิษ

 1. ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Cable)

สายสัญญาณสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารนั้น จะมีเปลือกนอกทำจากวัสดุ PE (Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่สึกกร่อน แต่จะไม่สามารถป้องกันการลามไฟได้ ดังนั้นเราควรเลือกสายให้ถูกต้องตามชนิดของการใช้งาน

แบ่งตามลักษณะการป้องกันสัญญาณรบกวน

 1. ชนิดไม่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน : Unshield Twisted Pair (UTP)

เป็นสายทองแดงคู่ บิดตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน โดยตัวนำสัญญาณจะมี 8 เส้น (4คู่) เป็นทองแดงแท้ นิยมใช้กับงานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป

 1. ชนิดมีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน : Foil Twisted Pair (UTP)

เป็นสายทองแดงคู่ บิดตีเกลียวแบบมีชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน นิยมใช้งานในพื้นที่ ที่มีสัญญาณรบกวนสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งผ่านเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไฟฟ้าแรงสูง ปลั๊กไฟ ฯลฯ

แบ่งตาม Bandwidth ที่รองรับได้

 1. Category 5E (CAT 5E)

เป็นสาย LAN (UTP) ทองแดงที่มีความเร็วต่ำ พัฒนามาจากสาย CAT 5 เดิม ออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth อยู่ที่ 100-200 MHz ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

 1. Category 6 (CAT 6)

เป็นสาย LAN (UTP) ทองแดงที่มีความเร็ว ถูกผลิตขึ้นมาตามมาตรฐานของ Gigabit Ethernet ออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth อยู่ที่ 250 MHz ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 55 เมตร

 1. Category 6A (CAT 6A)

เป็นสาย LAN (UTP) ทองแดงที่มีความเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth อยู่ที่ 500 MHz ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

 1. Category 8 (CAT 8)

เป็นสาย LAN (UTP) ทองแดงที่มีความเร็ว ออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth อยู่ที่ 2GHz ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 25/40 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 30 เมตร

Patch Cord

ประเภทสุดท้ายคือสาย LAN สำเร็จรูปแบบแกนฝอย โค้งงอและยือหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการหัก งอ ม้วน ของสาย โดยปกติสาย Patch Cord จะมีความยาวประมาณ 1-20 เมตร มักผลิตหลายสีเพื่อให้แยกแยะสายได้ง่าย ใช้สำหรับเชื่อมต่อจาก Patch Panel ไปยัง Network Switch หรือ เชื่อมต่อจาก Box Outlet RJ-45 ตัวเมีย ไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ

วิธีรวมไฟล์PDF หลายๆไฟล์ เป็นไฟล์เดียวกัน

วิธีรวมไฟล์PDF หลายๆไฟล์ เป็นไฟล์เดียวกัน

วิธีที่ 1 : รวมไฟล์โดยใช้โปรแกรม PDF Converter and Merger
โปรแกรม PDF Converter and Merger สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/fGr3K6 และทำการติดตั้งให้เรียบร้อย
หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้นำไฟล์ pdf ที่ต้องการจะรวมเป็นไฟล์เดียว ให้ทำการย้ายไฟล์มาอยู่ใน Folder เดียวกันก่อน เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการรวมไฟล์ ต่อจากนั้นคลุมดำไฟล์ที่ต้องการจะรวม แล้วกดคลิกขวา เลือกที่ “Merg PDF“

โปรแกรม PDF Converter and Merger จะถูกเปิดขึ้นมาใช้งานในทันทีโดยจะแสดงไฟล์ที่เราเลือกไว้เมื่อซักครู่ขึ้นมาปรากฏในช่องของ รวมไฟล์ PDF
*หากต้องการจัดลำดับการเรียงไฟล์ให้ไฟล์ไหนขึ้นก่อนหลังให้คลิกเลือกไฟล์แล้วกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
*หากต้องการเพิ่มไฟล์ให้เข้ามาอยู่ในการรวมไฟล์อีกให้คลิกที่ “+เพิ่ม“
*หากต้องการลบไฟล์ออกจากการรวมไฟล์ให้เลือกไฟล์แล้วคลิกที่ “-ลบ“
*หากต้องการลบไฟล์ทั้งหมดออกจากการรวมไฟล์ให้คลิกที่ “ล้าง“

เมื่อจัดการไฟล์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะทำการรวมไฟล์ ให้กำหนดตำแหน่งที่จะต้องการบันทึกไฟล์ pdf ในช่องของ “ตำแหน่งที่บันทึก” และทำการตั้งชื่อไฟล์ จากนั้นกด “Save” เพื่อบันทึก

หลังจากที่กำหนดชื่อและตำแหน่งที่จะบันทึกแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการรวมไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ๆ เดียว โดยให้คลิกที่ “บันทึก” เพื่อเริ่มขั้นตอนการรวมไฟล์


เมื่อโปรแกรมทำการรวมไฟล์เสร็จ เราสามารถเปิดดูไฟล์ที่ถูกรวมเป็นไฟล์เดียวได้ ตามตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชื่อไฟล์นั้นจะเป็นชื่อที่เรากำหนดเองในขั้นตอนก่อนหน้านี้

วิธีที่ 2 : รวมไฟล์แบบออนไลน์
วิธีนี้จะเป็นวิธีการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์ โดยจะเป็นการใช้บริการเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมไฟล์ pdf ที่มีบริการให้รวมไฟล์แบบฟรีๆ ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเว็บ และในวิธีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ นั้นก็คือ http://www.pdfmerge.com/

ส่วนวิธีการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์นั้นไม่อยากเลย
*ให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการจะรวม โดยกดที่ “เลือกไฟล์” จากนั้นหาไฟล์ที่ต้องการรวมจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพิ่มลงไปในเว็บจนครบตามที่เราต้องการจะรวม
*หากช่องใส่ไฟล์ไม่พอและต้องการเพิ่มช่องใส่ไฟล์อีกให้กดที่ “More File” เพื่อเพิ่มช่อง
*จากนั้นเริ่มทำการรวมไฟล์โดยคลิกที่ “Merge!“

หลังจากคลิกที่ “Merge!” ไฟล์ที่ถูกรวมจะถูกส่งมาในลักษณะของการดาวน์โหลด ซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ pdf ที่ถูกรวมจากหลายๆไฟล์ ที่เราอัพขึ้นไปบนเว็บเพื่อรวมไฟล์นั้นเอง และในขั้นตอนสุดท้ายนี้ให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้งานต่อไป….

วิธีติดตั้งฟอนต์บน Windows 10

วิธีติดตั้งฟอนต์บน Windows 10

ในตัวอย่าง จะสาธิตวิธีการติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย บน Windows 10
อันดับแรกให้ทำการแตกไฟล์ โดยคลิกขวาแล้วเลือก Extract All

 • ในหน้าต่างของการแตกไฟล์ ให้คลิกที่ “.”เพื่อเลือกปลายทาง ที่ต้องการเอาไฟล์ไปวางไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ในตัวอย่างเลือกที่ Desktop คือการแตกไฟล์แล้วนำไปวางใว้บนหน้าจอ) 
 • จากคลิกที่“Extract” เพื่อเริ่มการแตกไฟล์


 • หลังจากแตกไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว จะเจอกับFolder ที่ใช้ชือว่า “13Fonts” ซึ่งข้างในจะรวมไฟล์  13 ฟอนต์(Fonts)มาตรฐานราชการไทย ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนต่อไป ให้เลือกไฟล์ฟอนต์(Font) ทั้งหมดที่อยู่ในFolder โดยการกด CTRL + A หรือคลิกคลุมไฟล์ทั้งหมด
 • จากนั้น คลิกขวาและเลือกที่ “Install” เพื่อเริ่มติดตั้งฟอนต์
 • หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดโปรแกรมMicrosoft Word เพื่อทดสอบฟอนต์(Font) ที่ติดตั้งลงไป

  เพียงไม่กี่ขั้นตอนในการติดตั้งฟอนต์(Font) เราก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ ซึ่งในการติดตั้งบน Windows 10 นั้นจะคล้ายกับ Windows 7 และ ดังนั้นหากใครที่เคยติดตั้งมาก่อน จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยหาก จะต้องติดตั้งบน Windows 10 อีกครั้ง

 

การทำปลักอิน WordPress

การทำปลักอิน WordPress

1 กรอก Username Password แล้วกดปุ่ม Log In ครับ

2 กดปุ่มล็อกอินแล้วจะขึ้นหน้า dashboard แล้วกดรูปคล้ายๆปลักไฟดังรูป

3 เข้าสู้หน้า Plugins ให้กด add new

4 ถ้าเราต้องการ หาปลักอินมาลง ให้คลิกตรงช่อง Search piugins…  พอได้ปลักอินที่ต้องก็กดปุ่ม Install Now

5 พอ Install Now แล้วถ้าปลักอินลงเสร็จปุ่ม Install Now จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Activate ดังรุปแล้วกดปุ่ม Activate

6  พอกดปุ่ม Activate แล้วขึ้นหน้าปลักอินมา ปลักอินที่เราลงจะขึ้นมาดังรูปแล้ว

แนะนำสายสัญญาณ UTP Cat6

แนะนำสายสัญญาณ UTP Cat6

Cat6 Cable US-9116
ทิปการเลือกซื้อ การเลือกสายแลนเพื่อนำมาใช้ แนะนำให้เลือกควบคู่กับอุปกรณ์ Switch หรือ HUB ด้วย (Switch ส่วนใหญ่ในปัจุจบันมีความเร็ว 10/100/1000 Mbps) เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เชื่อมต่อกันตลอดเวลา สำหรับประเภทของสายแลนขั้นต่ำทีเราเลือกซื้อคือ UTP CAT6

“เร็วกว่า(ที่600MHz) ทนกว่า(ด้วยเกรด CMR) และมีมากกว่า(ทองแดง23 AWG,มี Filler slot)
เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทำไม? ถึงต้องเลือกใช้สายสัญญาณ Cat6 ยี่ห้อLink
1.คุณสมบัติของสายเหนือกว่ามาตรฐาน TIA-568.2-D:Category6 และ ISO/IEC 11801:ClassE
2.โครงสร้างของสายสัญญาณมี Filter Slot เพื่อแยกคู่สายสัญญาณสามารถป้องกันการรบกวนของคุ๋สายสัญญาณ ให้เป็นอย่างดี
3.มีผลทดสอบที่ความถี่(Band Width)600 MHz (มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 250MHz)
4.ตัวนำเป็นทองแดงแท้ขนาด23 AWG เพื่อการนำสัญญาณได้เร็วกว่าและดีกว่า
5.Jacket ของแต่ละสายมีแถบสีบนคู่สีขาว(Color Strip Pair) ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าสาย
6.สายสัญญาณมี Ripcord ทำให้สะดวกในการปลอกสาย
7.มีตัวพิมพ์บอกระยะสายสัญญาณ(Cable Marking)บน Jacket สีขาวทุกๆ2ฟุต
8.ได้รับการรับรองมาตรฐานUL จากสหรัฐอเมริกา โดยมีSticker UL ยืนยันทุกกล่องของสายสัญญาณ
9.ผ่านการรับรองมาตรฐานของUL,Intertekและ3P โดยจะ่มี Marking UL,ETLและ 3P ระบุอยู่บนสายสัญญาณ
10.มีเอกสารการรับประกัน(Warranty Certificate) 30ปี จากผู้ผลิต ยืนยัน ประสิทธิภาพการใช้งาน