การปฏิบัติการ 

เช็คอาการ

  • จากที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีกล้องวงจรปิด 1 ตัวไม่ติด ทางร้านเราจึงไปเช็คอาการของกล้องวงจรปิดแต่ผลที่ได้คือ กล้องวงจรปิดใช้งานได้ปกติแต่เป็นที่สายไฟไม่จ่ายไฟให้กับกล้อง จึงต้องทำการเดินสายไฟใหม่

เดินสายไฟ

  • ให้ใช้สลิงเดินสายสอดไปตรงช่องของกล้องวงจรปิดไปจนถึงปลั๊กไฟแล้วดึงสายไฟตั้งแต่ตรงนั้น
  • จากนั้นให้ต่อหัวปลั๊กตัวผู้และตรงฝั่งกล้องให้ต่อปลั๊กตัวเมียแล้วเสียบ adapter
  • นำกล้องวงจรปิดมาเสียบกับ adapter และนำที่เทสกล้องมาเสียบกับกล้องวงจรปิดแล้วดูว่ากล้องติดไหม
  • ผลที่ได้คือ กล้องสามารถใช้ได้ปกติ แล้วติดกล้องวงจรปิดคืนเหมือนเดิม เป็นอันเสร็จสิ้น