งานที่เราสไปรท์สาย Fiber Optic ในครั้งนี้เป็น บริษัท เทพมงคลยนต์ จำกัด สระบุรี โดยสไปรท์สายทั้งหมด 3 ตู้

อุปกรณ์ที่ใช่สไปรท์สาย Fiber Optic

  • เครื่องไปรท์สาย Fiber Optic
  • สาย Fiber Optic
  • สาย Patch cord
  • ท่อ sleeve ต่อสาย Fiber Optic
  • Fiber Cleaver 
  • คีมปอกสาย Fiber Optic
  • มีดคัตเตอร์
  • ไขควง
  • ถาดเก็สาย Fiber Optic

รูปผลงานสไปรท์สาย Fiber Optic และระหว่างการปฏิบัติงาน