การปฏิบัติงาน

Test Scanner ของเครื่องปริ้น

  • ทดลองใช้ Scanner เครื่องปริ้นว่าสามารถ Scan ใช้ได้ไหมมีไฟหรือป่าว ถ้าไม่ให้เปลี่ยน Scanner ใหม่

เปลี่ยน Scanner เครื่องปริ้น

  • หลังจากทดลอง Scan แล้วสรุปว่าใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนตัว Scanner ใหม่ 
  • ก่อนจะทำการเปรี่ยน Scanner ให้ปิดเครื่องปริ้นก่อน
  • ทำการแกะเครื่องปริ้นเพื่อเอา Scanner เก่าออกและเปลี่ยนเอาอะไหล่ Scanner ของทางร้านมาใส่แทน
  • พอเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ประกอบเครื่องปริ้นคืนเหมือนเดิม

ลอง Test Scanner อีกครั้ง

  • หลังจากประกอบเครื่องปริ้นคืนเรียบร้อบแล้ว ก็ทำการใช้งาน Scanner เครื่องปริ้นว่าใช้งานได้ไหม
  • สรุปผลที่ได้คือ Scanner สามารถใช้งานได้ เป็นอันเสร็จสิ้นการซ่อม Scanner เครื่องปริ้น EPSON

รูประหว่างปฏิบัติงาน