ลบคำ

Key ลัดในการใช้ Windows

1.กด Ctrl+Backspace จะเป็นการลบคำทีละคำจากข้างหน้า

2.กด Ctrl+Delete  จะเป็นการลบคำทีละคำจากข้างหลัง

3.กด Alt+Backspace จะเป็นการย้อนกลับจากการลบ

4.กด Windows+Spaceber จะเป็นการเปลี่ยนภาษา

5.กด Windows+K จะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบเร่งด่วน

6.กด Windows+Ctrl+D จะเป็นการเพิ่ม Virtual Desktop

7.กด Windows+Ctrl+ลูกศรซ้ายหรือขวา จะเป็นการสลับ Virtual Desktop

8.กด Windows+Ctrl+F4 จะเป็นการปิดหน้าต่าง Virtual Desktop ปัจจุบัน

9.กด Alt+Tad จะเป็นการสลับจอ/โปรแกรม

10.กด Ctrl+Alt+Tad จะเป็นการดูโปรแกรมทั้งหมด

11.กด Ctrl+Y จะเป็นการคืนค่าล่าสุด

12.กด Ctrl+F4 จะเป็นการปิดหน้าต่างที่เปิดใช้งาน

13.กด Windows+D จะเป็นการซ่อนหน้า Desktop