ระบบ NAS

  • ระบบ NAS เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคชนิดนึงที่สามารถกักเก็บหรือสำรองข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย NAS(Network Attached Storage) โดยหน้าที่ของ NAS เปรียบเสมือนกล่องบรรจุ Hard Disk ที่มีรูปแบบคล้ายกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำงานเฉพาะทาง ซึ่ง NAS มีมากมายหลายรุ่นและมีฟังก์ชั่นต่างๆ ตัวอย่างเช่น File Server ที่สามารถสร้าง File Server ด้วยตัวเองได้, Backup Server ที่สามารถสำรองข้อมูล Server อัติโนมัติได้ เป็นต้น ในปัจจุบัน องค์กรนิยมใช้ NAS กันทั่วโลกเนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวมไปถึงการขยายพื้นที่ข้อมูลได้ง่ายโดยการเปลี่ยน Hard Disk ให้มากขึ้น
Nas image

ความสามารถของ NAS

  • สามารถสร้างไฟล์ส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้
  • สามารถสร้างไฟล์แชร์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละคน ให้มีสิทธิ์เขียนและอ่านไฟล์ได้
  • สามารถจัดเก็บ/สำรองข้อมูลและ Back up ข้อมูลได้
  • รองรับในการใช้งานร่วมกับ Server

ประเภทงานที่ใช้ NAS

  • จัดเก็บ/สำรองข้อมูลในองค์กร
  • แชร์เอกสารภายในองค์กร