วิธีการ/ขั้นตอนตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk

วิธีตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk
  • หลังจากทำการ Download HD Tune เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้งโดย Double Click ที่ hdtune_255 (ที่ Download มาเมื่อครู่) จะขึ้นหน้าต่างดังภาพนี้
วิธีการติดตั้ง HD Tune1
  • เมื่อ Click ที่ Next แล้ว กดจะขึ้นต่างตามด้านลงนี้(อ่านข้อตกลงให้เรียบร้อย) ให้ทำการเลือก I accept the agreement และกด Next อีกครั้ง
วิธีการติดตั้ง HD Tune2
  • ถัดจากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งไว้ที่ไหน Click ไปที่ Browse..>>แล้วเลือก Dri หรือ Folder ที่ต้องการจะติดตั้งลงไป
วิธีการติดตั้ง HD Tune3
  • ต่อจากนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ Click ที่ Next ไปเลย หลังจากนั้นจะมีให้เลือก create a desktop icon สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ Click ที่ next
วิธีการติดตั้ง HD Tune4
  • จากนั้น Click ที่ Install เพื่อทำการติดตั้ง HD Tune ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรม HD Tune ขึ้นมาเพื่อตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk
วิธีการติดตั้ง HD Tune5
  • ตรวจเช็ดสภาพ Hard Disk ด้วย HD Tune ไปดูที่ Health ถ้า Status เป็นสีขาวหรือไม่มีสีแดง สีเหลือง สีฟ้า แสดงว่า Hard Disk สภาพปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ Status ขึ้นสีแดง สีเหลือง สีฟ้า แสดงว่า Hard Disk สภาพเริ่มเสื่อมสภาพหรือใกล้ที่จะพังแล้ว ควรเปลี่ยน Hard Disk อย่างยิ่งถ้าไม่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือโน๊คบุ๊ค อุปกรณ์ฯ จะทำงานได้ล่าช้าเป็นอย่างมาก
สภาพ Hard Disk ปกติ
  • ตัวอย่าง Hard Disk สภาพไม่ปกติหรือเสื่อมสภาพ
สภาพ Hard Disk สีเหลือง