สไปรท์สาย Fiber Optic

การสไปรท์สาย Fiber Optic คือ การเชื่อมสาย Fiber Optic เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเครื่องเข้าหัว Fiber Optic หรือ เครื่องสไปรท์

อุปกรณ์ที่ใช่สไปรท์สาย Fiber Optic

  • เครื่องไปรท์สาย Fiber Optic
  • สาย Fiber Optic
  • สาย Patch cord
  • ท่อ sleeve ต่อสาย Fiber Optic
  • Fiber Cleaver เครื่องตัดสายไฟเบอร์
  • คีมปอกสาย Fiber Optic
  • มีดคัตเตอร์

ภาพผลงานสไปรท์สาย Fiber Optic