วิธีแปลงไฟล์รูปแบบภาพ

 • เปิดไฟล์งานนำเสนอที่พร้อมจะแปลงไฟล์ใน Microsoft PowerPoint 2013
 • คลิกเลือก Tab File -> Export คลิกที่ Change File Type จากนั้นจะพบกับหน้า Change File Type
  คลิกเลือกรูปแบบไฟล์ภาพเป็น “PNG Portable Network Graphics” หรือ “JPEG File Interchange Format” ที่อยู่ในส่วนของ Image File Types  เมื่อคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

   

  หลังจากที่บันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบ PNG หรือ JPEG ก็จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาว่า

  • หากต้องการ Export ให้เป็นภาพทุกสไลด์ให้คลิกที่ All Slides
  • แต่ถ้าหากต้องการ Export ให้เป็นภาพ เพียงสไลด์เดียว ให้คลิกที่ Just This One (โดยภาพที่ได้จะเป็นภาพที่กำลังทำงานอยู่บนสไลด์นั้นๆ)

   จากนั้นเราก็ได้สไลด์ที่ถูกแปลงเป็นรูปภาพที่อยู่ใน  Folder ที่เราบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หากคลิกที่ Just This One จะมีภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นหมายเหตุ คุณสมบัติของภาพแบบ .PNG และ .JPEG ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้ว โดยส่วนมากแล้วถ้าจะนำไปใช้งานที่หลากหลายและมีขนาดไฟล์ที่เล็กแนะนำให้แปลงเป็นไฟล์ .JPEG)

   วิธีแปลงไฟล์รูปแบบวีดีโอ

   • เปิดไฟล์งานนำเสนอที่พร้อมจะแปลงไฟล์ใน Microsoft PowerPoint 2013
   • คลิกเลือก Tab File  -> Export คลิกที่ Create a Video
     

    • ปรากฏคำสั่งให้เลือกตั้งค่าอยู่ 3 แบบ
    1. ตั้งค่าขนาดของไฟล์ที่เหมาะสำหรับงานนำเสนอ
    2. เลือกใช้การบันทึกขณะบรรยายหรือไม่
    3. การตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์ทุกๆกี่วินาที
    • เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Create Video เพื่อเรื่มการแปลงไฟล์เป็นวีดีโอ

     หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาสำหรับบันทึกไฟล์ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะได้ไฟล์วีดีโอ สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรม Windows Media Player ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows ได้เลย