วิธีที่ 1 : รวมไฟล์โดยใช้โปรแกรม PDF Converter and Merger
โปรแกรม PDF Converter and Merger สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/fGr3K6 และทำการติดตั้งให้เรียบร้อย
หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้นำไฟล์ pdf ที่ต้องการจะรวมเป็นไฟล์เดียว ให้ทำการย้ายไฟล์มาอยู่ใน Folder เดียวกันก่อน เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการรวมไฟล์ ต่อจากนั้นคลุมดำไฟล์ที่ต้องการจะรวม แล้วกดคลิกขวา เลือกที่ “Merg PDF“

โปรแกรม PDF Converter and Merger จะถูกเปิดขึ้นมาใช้งานในทันทีโดยจะแสดงไฟล์ที่เราเลือกไว้เมื่อซักครู่ขึ้นมาปรากฏในช่องของ รวมไฟล์ PDF
*หากต้องการจัดลำดับการเรียงไฟล์ให้ไฟล์ไหนขึ้นก่อนหลังให้คลิกเลือกไฟล์แล้วกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
*หากต้องการเพิ่มไฟล์ให้เข้ามาอยู่ในการรวมไฟล์อีกให้คลิกที่ “+เพิ่ม“
*หากต้องการลบไฟล์ออกจากการรวมไฟล์ให้เลือกไฟล์แล้วคลิกที่ “-ลบ“
*หากต้องการลบไฟล์ทั้งหมดออกจากการรวมไฟล์ให้คลิกที่ “ล้าง“

เมื่อจัดการไฟล์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะทำการรวมไฟล์ ให้กำหนดตำแหน่งที่จะต้องการบันทึกไฟล์ pdf ในช่องของ “ตำแหน่งที่บันทึก” และทำการตั้งชื่อไฟล์ จากนั้นกด “Save” เพื่อบันทึก

หลังจากที่กำหนดชื่อและตำแหน่งที่จะบันทึกแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการรวมไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ๆ เดียว โดยให้คลิกที่ “บันทึก” เพื่อเริ่มขั้นตอนการรวมไฟล์


เมื่อโปรแกรมทำการรวมไฟล์เสร็จ เราสามารถเปิดดูไฟล์ที่ถูกรวมเป็นไฟล์เดียวได้ ตามตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชื่อไฟล์นั้นจะเป็นชื่อที่เรากำหนดเองในขั้นตอนก่อนหน้านี้

วิธีที่ 2 : รวมไฟล์แบบออนไลน์
วิธีนี้จะเป็นวิธีการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์ โดยจะเป็นการใช้บริการเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมไฟล์ pdf ที่มีบริการให้รวมไฟล์แบบฟรีๆ ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเว็บ และในวิธีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ นั้นก็คือ http://www.pdfmerge.com/

ส่วนวิธีการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์นั้นไม่อยากเลย
*ให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการจะรวม โดยกดที่ “เลือกไฟล์” จากนั้นหาไฟล์ที่ต้องการรวมจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพิ่มลงไปในเว็บจนครบตามที่เราต้องการจะรวม
*หากช่องใส่ไฟล์ไม่พอและต้องการเพิ่มช่องใส่ไฟล์อีกให้กดที่ “More File” เพื่อเพิ่มช่อง
*จากนั้นเริ่มทำการรวมไฟล์โดยคลิกที่ “Merge!“

หลังจากคลิกที่ “Merge!” ไฟล์ที่ถูกรวมจะถูกส่งมาในลักษณะของการดาวน์โหลด ซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ pdf ที่ถูกรวมจากหลายๆไฟล์ ที่เราอัพขึ้นไปบนเว็บเพื่อรวมไฟล์นั้นเอง และในขั้นตอนสุดท้ายนี้ให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้งานต่อไป….