ในตัวอย่าง จะสาธิตวิธีการติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย บน Windows 10
อันดับแรกให้ทำการแตกไฟล์ โดยคลิกขวาแล้วเลือก Extract All

  • ในหน้าต่างของการแตกไฟล์ ให้คลิกที่ “.”เพื่อเลือกปลายทาง ที่ต้องการเอาไฟล์ไปวางไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ในตัวอย่างเลือกที่ Desktop คือการแตกไฟล์แล้วนำไปวางใว้บนหน้าจอ) 
  • จากคลิกที่“Extract” เพื่อเริ่มการแตกไฟล์


  • หลังจากแตกไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว จะเจอกับFolder ที่ใช้ชือว่า “13Fonts” ซึ่งข้างในจะรวมไฟล์  13 ฟอนต์(Fonts)มาตรฐานราชการไทย ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
  • ขั้นตอนต่อไป ให้เลือกไฟล์ฟอนต์(Font) ทั้งหมดที่อยู่ในFolder โดยการกด CTRL + A หรือคลิกคลุมไฟล์ทั้งหมด
  • จากนั้น คลิกขวาและเลือกที่ “Install” เพื่อเริ่มติดตั้งฟอนต์
  • หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดโปรแกรมMicrosoft Word เพื่อทดสอบฟอนต์(Font) ที่ติดตั้งลงไป

    เพียงไม่กี่ขั้นตอนในการติดตั้งฟอนต์(Font) เราก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ ซึ่งในการติดตั้งบน Windows 10 นั้นจะคล้ายกับ Windows 7 และ ดังนั้นหากใครที่เคยติดตั้งมาก่อน จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยหาก จะต้องติดตั้งบน Windows 10 อีกครั้ง