1 กรอก Username Password แล้วกดปุ่ม Log In ครับ

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

2 กดปุ่มล็อกอินแล้วจะขึ้นหน้า dashboard แล้วกดรูปคล้ายๆปลักไฟดังรูป

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

3 เข้าสู้หน้า Plugins ให้กด add new

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

4 ถ้าเราต้องการ หาปลักอินมาลง ให้คลิกตรงช่อง Search piugins…  พอได้ปลักอินที่ต้องก็กดปุ่ม Install Now

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

5 พอ Install Now แล้วถ้าปลักอินลงเสร็จปุ่ม Install Now จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Activate ดังรุปแล้วกดปุ่ม Activate

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

6  พอกดปุ่ม Activate แล้วขึ้นหน้าปลักอินมา ปลักอินที่เราลงจะขึ้นมาดังรูปแล้ว

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

Pin It on Pinterest

Share This