การวางระบบUTP(หรือระบบLan ที่เรารู้จักกัน) ที่จะได้ตามมาตรฐานและง่ายต่อการ Mainternance ในอนาคต ดังรูปภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่า การที่เราจะติดตั้งสายจากอุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทางของสายสัญญาณ UTP นั้น ควรติดตั้งแบบ
Active Wquipment (อุปกรณ์ต้นทาง)> Patchcord (สายสำเร็จ)> PatchPanel(แผงจัดสาย) > UTP(สายสัญญาณที่ติดตั้ง) > Outlet(หน้ากาก พร้อม Jackตัวเมีย) > Patchcord (สายสำเร็จ)> Equipment(อุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์เป็นต้น)

*ประโยชน์ที่จะได้จากการวางระบบUTP แบบนี้ จะทำให้การจัดเรียงสายเป็นระเบียบและง่ายต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนสายPatchcord ระหว่างอุปกรณ์