UPS เป็นคำย่อของ Uninterruptible Power Supply จะหมายถึง แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง แม้ในเวลาที่ไฟดับหรือเกิดปัญหาทางไฟฟ้า แล้วจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาเป็นปกติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

   1 Offline UPS หรือ Standby UPS  จากปกติแล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะได้รับพลังงานจากระบบไฟฟ้าในบ้าน (Main) โดยตรง และในขณะเดียวกันตัวประจุไฟ (Charger) ก็จะทำหน้าที่แปลงพลังงานจากไฟฟ้า 220v AC (Main) เข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ด้วย และหากเกิดไฟฟ้าดับ Battery ก็จะจ่ายพลังงานไปให้กับ Inverter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้า DC ให้เป็นกระแสสลับ AC เพื่อให้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทำงานตามปกติ แต่ว่า UPS ชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กรณีที่ไฟฟ้าดับอย่างเดียว ไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ผันผวนได้ จึงมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า UPS ชนิดอื่นๆ

  2 Online Protection UPS หรือ Line Interactive UPS with Stabilizer  ซึ่งตัวนี้จะมีระบบจะออกแบบมาคล้ายกับ Offline UPS แต่ที่จะมีเพิ่มเข้ามา คือ ระบบช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) โดย UPS ชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ช่วยเรื่องทำให้กระแสไฟฟ้าคงที่ ไม่เกิดการกระชากระหว่างไฟตก โดยหากกระแสไฟฟ้าไม่ได้มีการผันผวนมากนัก UPS ชนิดนี้ก็จะไม่ดึงเอาพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้งาน เป็นการรักษาแบตเตอรี่ไปด้วยภายในตัว จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

   3. True Online : หรือ อาจจะเรียกว่า Double Conversion ประเภทนี้คือที่ดีสุดของ UPS สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าทุกกรณี และมีแบตเตอรี่รองรับการไฟตก ไฟดับ หรือพูดง่ายๆ ก็คือประเภทนี้ออกแบบมาให้ อุปกรณ์ สามารถทำงานได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ด้วย) ประเภทนี้จึงเหมาะกับ อุปกรณ์ที่เซนซิทีฟกับไฟฟ้ามากๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ราคาสูง เพราะคุณภาพไฟฟ้ามีผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์