ปุ่ม BIOS / Boot Menu ของโน๊คบุ๊ค (Notebook/Laptop)

Notebook/laptop Bios key Boot menu key
acer F2 F12
asus F2 Esc
compaq F10 Esc,F9
dell F2 F12
fujitsu F2 F12
hp F10 Esc,F9
lenovo F1,F2 F12
nec F2 F5
Sumsung F2 Esc
sharp F2
sony F1,F2,F3 F11
toshiba F2 F12

ปุ่ม BIOS / Boot Menu PC / Desktop

PC/Desktop Bios key Boot menu Key
Asus del F8
acer DeL F12
dell F2 F12
gigabyte Del,F2 F12
msi Del F11
intel F2 F10
asrock F2 F11
evga Del F7
lenovo F1,F2 F12,F8,F10
hp F1 Esc
ibm F1 F12