วิธีเพิ่มโปรแกรมให้ทำงานพร้อมกับตอนบูตเข้า Windows 10 จะใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นบางตัวที่เรากำหนดให้เริ่มทำงานพร้อมกับการบูตเข้าสู่ระบบ Windows 10 ในส่วนการปรับแต่งหรือ Configuration/Preferences  พอระบบบูตเข้าหน้าจอ Windows 10 กลับพบว่าโปรแกรมเหล่านั้นยังไม่เริ่มทำงาน ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะบั๊กของ Windows 10 หรือบั๊กจากตัวโปรแกรมเอง

แต่ปัญหาดังกล่าวเราสามารถแก้ไขง่ายด้วยตัวเองแค่ทำตามขั้นตอนนี้เปิดเข้าไปที่ตำแหน่งโฟลเดอร์ Startup ของ Windows 10 ด้วยวิธีการดังนี้

การจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ Startup ให้เรากดปุ่ม Windows + E เพื่อเปิดหน้าต่าง File Explorer แล้วพิมพ์คำสั่งหรือ Copy คำสั่งไปวางในช่อง Address Bar แล้วกดEnter

%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

หรือกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์คำสั่ง shell: startup แล้วกด OK

จากนั้นให้ Copy โปรแกรมที่เราต้องการจะให้เริ่มทำงานพร้อมกับตอนบูตเข้าWindows

Copy โปรแกรมที่ต้องการเสร็จแล้วให้นำไปวางในโฟลเดอร์ที่เปิดไว้ข้างต้น.

วางโปรแกรมเสร็จแล้วลองรีสตารท์เครื่อง เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Windows 10 โปรแกรมจะเริ่มทำงานทันที