fbpx

วิธีแก้ อาการสั่งปริ้นแล้วขึ้น Print Spooling Error บน Windows 10 เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสั่งเครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ปริ้นงาน แล้วโปรแกรมมีอาการค้างแล้วขึ้นโฃว์หน้าต่างแสดงสถานะข้อความ Status ว่า Spooling ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถปริ้นงานได้

ส่วนมากจะเกิดในกรณีที่เราทำการอัพเดต Windows หรือทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงระบบของ Windows 10 มีปัญหา ดังนี้เรามีวิธีในการแก้ไขง่ายๆ มาให้กับหลายๆท่านที่เจอปัญหา Print Spooling

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

เข้าที่ Search แล้วพิมพ์คำว่า Services.msc

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

เมื่อหน้าต่าง Services ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาหา Print Spooler จากนั้นดับเบิ้ลคลิก

จากนั้นให้กด Stop (สังเกตหัวข้อ Startup type: ให้เลือกที่ Automatic) แล้วกดปุ่ม Apply – OK

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

ไปที่ Search พิมพ์สั่ง %windir%\System32\spool\PRINTERS

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

กด Continue

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

ทำการลบไฟล์ ทั้งหมดในโฟลเดอร์ Printers

กลับมา ที่ Print Spooler ให้กด Start เพื่อเริ่มการทำงานของ Print Spooler เสร็จแล้วให้ลองสั่งปริ้นงานดูอีกครั้ง

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

*เราสามารถสร้างไฟล์ Batch สำหรับทำการหยุดและเริ่มการทำงานของ Print Spooler ได้

โดยก็อบปี้คำสั่งต่อไปนี้ไปวางในโปรแกรม Notepad

net stop spooler

del /Q /F /S “%windir%\System32\spool\PRINTERS\*.*”

net start spooler

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

แล้วบันทึกเป็นชื่อ Restart Print Spooler.bat เอาไว้หน้าจอ Desktop เพื่อเรียกใช้ง่ายๆ

Pin It on Pinterest

Share This