วิธีแก้ อาการสั่งปริ้นแล้วขึ้น Print Spooling Error บน Windows 10 เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสั่งเครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ปริ้นงาน แล้วโปรแกรมมีอาการค้างแล้วขึ้นโฃว์หน้าต่างแสดงสถานะข้อความ Status ว่า Spooling ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถปริ้นงานได้

ส่วนมากจะเกิดในกรณีที่เราทำการอัพเดต Windows หรือทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงระบบของ Windows 10 มีปัญหา ดังนี้เรามีวิธีในการแก้ไขง่ายๆ มาให้กับหลายๆท่านที่เจอปัญหา Print Spooling

เข้าที่ Search แล้วพิมพ์คำว่า Services.msc

เมื่อหน้าต่าง Services ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาหา Print Spooler จากนั้นดับเบิ้ลคลิก

จากนั้นให้กด Stop (สังเกตหัวข้อ Startup type: ให้เลือกที่ Automatic) แล้วกดปุ่ม Apply – OK

ไปที่ Search พิมพ์สั่ง %windir%\System32\spool\PRINTERS

กด Continue

ทำการลบไฟล์ ทั้งหมดในโฟลเดอร์ Printers

กลับมา ที่ Print Spooler ให้กด Start เพื่อเริ่มการทำงานของ Print Spooler เสร็จแล้วให้ลองสั่งปริ้นงานดูอีกครั้ง

*เราสามารถสร้างไฟล์ Batch สำหรับทำการหยุดและเริ่มการทำงานของ Print Spooler ได้

โดยก็อบปี้คำสั่งต่อไปนี้ไปวางในโปรแกรม Notepad

net stop spooler

del /Q /F /S “%windir%\System32\spool\PRINTERS\*.*”

net start spooler

แล้วบันทึกเป็นชื่อ Restart Print Spooler.bat เอาไว้หน้าจอ Desktop เพื่อเรียกใช้ง่ายๆ