วิธีทำให้Windows Defender สแกนไฟล์ Zip, RAR & Cab ปกติแล้วโปรแกรมWindows Defender ไม่ได้ทำการสแกนข้อมูลไฟล์ต่างๆในรูปแบบ Zip, RAR & Cabเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัยแค่ไหน เพื่อความปลอคภัยเราจึงเสนอแนวทางป้องกัน ในการแตกไฟล์บีบอัดนั้นออกมา แล้วWindows Defenderจะช่วยทำการสแกนแบบอัตโนมัตเราจะนำเสนอวิธีตั่งค่าให้ Windows Defender ทำการสแกนข้อมูลที่อยู่ในไฟล์บีบอัดก่อนจะแตกไฟล์ออกมา ด้วยวิธีการนี้

*สำหรับใครที่ใช้ Windows 10 Home ตัวWindows จะปิดการทำงานของ Group Policy Editor หรือ Gpedit.msc เราต้องทำการเปิดการใฃ้งานก่อน

วิธีเปิดการใฃ้งานสำหรับ Windows 10 Home เรียกใฃ้ Gpedit.msc ไม่ได้ไปที่

เข้าที่Search แล้วพิมพ์คำว่า Edit group policy

จากนั้นเข้าไปที่ Computer Configuration – Administrative Templates

– Windows Components -Windows Defender Antivirus – Scan

เข้าไปที Scan archive files

เลือกEnabled – Apply – OK

เท่านี้ก็สามารถแสกนไฟล์บีบอัด Zip, RAR และ Cab ได้ แล้วยังสามารถสั่งเปิดปิดการทำงานของฟีเจอร์สแกนไฟล์บีบอัด ด้วยคำสั่งง่ายๆ ผ่านโปรแกรม Windows PowerShellโดยการกดปุ่ม Windows + X เพื่อเรียกแถบเมนูขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ Windows PowerShell(Admin)

คำสั่งเปิด-ปิด

เปิด Set -MpPreference -DisableArchiveScanning 0

ปิด Set -MpPreference -DisableArchiveScanning 1

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลย