Panda Adaptive Defense 360 ระบบความปลอดภัยยุคใหม่ ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ ด้วยระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกับ Big Data และการป้องกันในรูปแบบ Endpoint Protection (EPP) และ Endpoint Detection & Response (EDR) ตรวจสอบทุก Processes ที่ทำงานอยู่ในเครื่องลูกข่ายทุกเครื่อง ทำการตรวจจับ ป้องกันและฟื้นฟูทุก Processes ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การันตีได้ว่าสามารถป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 99.9% ตลอดเวลา

การปกป้องเครื่องลูกข่ายให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามและการโจมตีทางด้านต่าง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกขณะ การป้องกันในรูปแบบเก่าๆ ที่ประกอบไปด้วย Anti Virus, Anti Malware, Personal Firewall, Web & Email Filtering, Device Control และการใช้เครื่องมือเสริมต่างๆ เพื่ออุดช่องโหว่และป้องกัน Zero Day Attack ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ IT บางองค์กรเลือกที่จะใช้บริการจาก Vendor หลายๆ รายเพื่อที่จะปกป้องเครื่องลูกข่ายให้ดีที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่รวมการทำงานระหว่างระบบ Anti Virus, Endpoint Protection EPP และระบบการตรวจจับและค้นหาสาเหตุ Endpoint Detection & Response EDR เข้ามาอยู่ในโปรแกรมเดียว สามารถลดภาวะงานทางด้าน IT ได้อย่างมาก Adaptive Defense 360 เป็นระบบการป้องกันที่ดีที่สุดของ Panda ซึ่งใช้งานง่าย บริหารจัดการผ่านศูนย์กลาง ฟื้นฟูข้อผิดพลาด ตรวจสอบและออกรายงานสถานะแบบ Real Time กำหนด Policy แบบแบ่งกลุ่ม ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านศูนย์กลาง

Complete and Robust Protection Guaranteed

Panda Adaptive Defense 360 สามารถปรับโหลดการทำงานได้ 2 รูปแบบ

 • Standard Mode อนุญาตให้โปรแกรมที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือสามารถใช้งานได้ โดยโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือจะสามารถใช้งานได้จนกว่าทีมงาน Panda Security จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้ววัดผลออกมาเป็นภัยคุกคามโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นจะถูกบล็อคทันที
 • Extended mode อนุญาตให้เฉพาะโปรแกรมที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ นี่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานขององค์กรที่ต้องการความปลอดภัยจาก Zero Risk ต่างๆ

Forensic Information

 • ดูกราฟขั้นตอนการทำงานของมัลแวร์ เพื่อรับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมัลแวร์นั้นๆ
 • ตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนเครือข่ายขององค์กร

Protection for Vulnerable Operating Systems and Applications

มีโปรแกรมมากมายหลายชนิดที่ไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาต่อจากผู้สร้าง เช่น Windows XP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีช่องโหว่และนั้นคือช่องทางที่ผู้ใช้งานมักจะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีทำการโจมตีผ่านช่องโหว่เหล่านั้น นอกจานนั้นแล้วก็ยังมีช่องโหว่บนโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เช่น Java, Adobe, Microsoft Office และ Browser ต่างๆ ซึ่ง 90% ของการแพร่กระจายของมัลแวร์มาจากช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ ระบบตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ของ Adaptive Defense 360 จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้ตามปกติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถึงแม้ว่าระบบจะไม่เคยได้รับการอัพเดทหรือปรับปรุงใดๆ เลยก็ตาม

Full EPP Capabilties

Adaptive Defense 360 ทำงานร่วมกับระบบป้องกันไวรัส Panda Endpoint Protection Plus ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ EPP สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึง

 • ฟื้นฟู และแก้ไขข้อผิดพลาด
 • ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านศูนย์กลาง
 • ป้องกันการแพร่กระจายของมัลแวร์และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลโดยบล็อคการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
 • ควบคุมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
 • ระบบป้องกันไวรัสและสแปมสำห

Continuous Status Information On All Endpoints In The Network

ได้รับการแจ้งเตือนแบบ Real Time หากมีการตรวจพบมัลแวร์แพร่กระจายอยู่ในเครือข่าย โดยออกรายงานที่มีข้อมูลครบรอบด้าน เช่น ตำแหน่งของไฟล์มัลแวร์ เครื่องที่มีการแพร่กระจายมัลแวร์และสถานะการป้องกันจากมัลแวร์นั้นๆ สามารถรับรายงานสรุปผลแบบรายวันเกี่ยวกับพฤติกรรมของมัลแวร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายผ่านช่องทาง Email

100% Managed Service

หมดกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในบุคลากรทางด้าน IT สำหรับการใช้งานและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ Adoptive Defense 360 สามารถทำการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ในเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ โดยทำงานเชื่อมต่อกับระบบ Big Data และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Panda Labs

ทำไมต้องเลือก PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360

 • จุดเด่น : สุดยอดของการป้องกันภัยคุกคาม
 • รวบการทำงานของระบบ Endpoint Protection เข้ากับ Endpoint Detection & Response (EDR)
 • ตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ทุก Application โดยเชื่อมข้อมูลกับ Big Data และบล็อค Process ที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • ใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง
 • รับมือกับ Ransomware ชนิดใหม่และภัยคุกคามทุกประเภทได้ทันที
 • ตรวจจับและบล็อคการโจมตี Zero Day Attack ได้แบบ Real Time
 • วิเคราะห์ลึกถึงทุก Process ที่รันอยู่ในเครื่อง
 • System Requirements
 • อายุการใช้งาน 1 ปี