Google Chrome กำลังพัฒนา แท็บ เครื่องมือให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น หลายครั้งที่ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องเปิดแท็บหลายๆแท็บพร้อมกันทำให้แท็บนั้นเยอะแยะไปหมด ซึ่งทำให้ทาง Google Chrome ได้ทำการพัฒนาเพื่อจะตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ favicon เพียงแค่เราเอาเมาส์หยุดเหนือบริเวณแท็บที่ต้องการจะเปิด และรอก็จะปรากฏคำอธิบายของหน้าเว็บในแท็บนั้น ทำให้เรารู้รายละเอียดแท็บนั้นคร่าวๆว่าใช่แท็บที่เราต้องการจะเปิดหรือไม่

นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เดียวสำหรับการพัฒนาเล็กๆน้อยๆจากทาง Google