หลายครั้งที่เราพบว่าคอมพิวเตอร์ของเราเริ่มมีการส่งสัญญาณบอกเตือนแล้วว่า มีบางอย่างผิดปกติ แต่จะให้เอาไปซ่อมเลยโดยไม่ชัวร์ก็ไม่ได้ เราจึงให้ช่างเทคนิคของเราลิสต์มาว่า สัญญาณแต่ละแบบนั้นหมายความอย่างไร เพื่อเป็นการเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจส่งซ่อม

  • ดัง 1 ครั้ง= เครื่องทำงานปกติดี , POST ผ่าน
  • ดัง 2 ครั้ง= เครื่องทำงานผิดปกติ , POST ไม่ผ่าน
  • เสียงบี๊บสั้นๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง= แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) หรือเมนบอร์ดมีปัญหา
  • เสียงบี๊บยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 1 ครั้ง= เมนบอร์ดมีปัญหา
  • เสียงบี๊บยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 3 ครั้ง= การ์ดจอเสียบไม่แน่น หรือการ์ดจอเสีย
  • เสียงบี๊บยาวๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง= แรมเสียบไม่แน่น หรือหน้าสัมผัสสกปรก
  • เสียงดังยาวตลอดไม่หยุด= ไม่มีแรมอยู่ในเครื่อง
  • ไม่ดังเลย= BIOS ล่ม, power supply มีปัญหา, หรือเมนบอร์ดเสีย