เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหลายคนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์ระบบไร้สายเนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ยุคดิจิตอลเนื่องจากมีความแรง ความเสถียรและรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยความเร็วที่เหนือกว่ายุคก่อน

เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับยุคแต่ละยุคหรือที่เรียกว่า G (Generation) กันก่อน

  • ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ วิธีการมอดูเลตสัญญาณ อะนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่เป็นช่องทางเล็กๆ แต่ข้อเสียของวิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนของช่องสัญญาณ และการใช้ประสิทธิภาพ การติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่ โทรศัพท์เซลลูลาร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังไฟฟ้าจำนวนมาก
  • ยุค 2G เป็นยุคที่พัฒนาต่อจากยุคแรก ซึ่งเป็นยุคที่ใช้งานโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง ด้วยการบีบอัดสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอล การติดต่อจากสถานีลูกหรือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีเบส ใช้วิธีการ2แบบคือ
  1. TDMA (Time Division Multiple Access) คือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็ก ซึ่งสามารถทำให้ใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุได้เพิ่มมากขึ้น
  2. CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นการแบ่งการเข้าถึงรหัส และการถอดรหัสโดยการใส่แอดเดรสเหมือน IP ในยุค2G จึงเป็นการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิตอล
  • ยุค 3G ยุคที่3ของโทรศัพท์แบบเซลลูล่าหรือระบบโทรศัพท์ไร้สายรุ่นที่ทำงานบนระบบพื้นฐาน IP ผ่านอุปกรณ์พกพาสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ด้วยความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีแบบมัลติมีเดียที่มีการผสมผสานทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยความเร็วสูงสามารถรับข้อมูลได้รวดเร็วทั้งภาพและเสียงผ่านบริการมัลติมีเดียที่สมบูรณ์แบบ มีช่องทางความถี่และความจุที่มากขึ้น
  • ยุค 4G มีความสามารถที่โดดเด่นกว่า 3G ก็คือเรื่องความเร็วทางด้านอินเทอร์เน็ต โดย 3G จะมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 200kbit/s ส่วน4Gนั้นมีความเร็วมากกว่าระบบ3G โดยมีความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 100mbit/s ทั้งนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายอีกด้วย รวมถึงผู้รวมใช้บริการในพื้นที่ต่างๆและช่วงเวลานั้นๆ การจะใช้งานระบบ 4G ไม่ใช้เรื่องยากเพียงแค่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของเราสามารถรองรับเครือข่าย 4G หรือ LTE และเปิดใช้งานแพ็กเกจของเครือตามพื้นที่มีให้บริการเท่านี้ก็สามารถใช้งานเครือข่าย 4G ได้แล้ว
  • ยุค 5G มาถึงยุคสุดท้ายและเป็นยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาได้ในตอนนี้เป็นยุคที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตมาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นยุคของการสื่อสารที่อนาคตจะไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือ แต่จะรวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหรือระบบสัญญาณไร้สาย หากเราเข้าสู่ระบบ5G เราจะสามารถดาวน์โหลดวีดีโอ หนัง แอปพลิเคชันต่างๆ ในความเร็วสูงถึง 10,000 Mbps ซึ่งมีความเร็วมากกว่า 4G ถึง10 เท่า และแน่นอนว่ายุค 5G นั้นสามารถทำให้เราดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ หรือเปิดเว็บไซต์หาข้อมูลต่างๆบนโทรศัพท์มือถือได้รวดเร็ว ไม่มีสะดุด รวมถึงการดูวีดีโอที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นผลดีต่อการใช้งานเครือข่ายที่ลิ่นไหล ไม่มีสะดุด เร็วทันใจ

สรุปได้ว่า

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารช่วยในการร่นระยะเวลา ระยาทางในการสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของโลก โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ด้วยความบันเทิงที่เป็นจุดดึงดูดผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่กับเทคโนโลยี ทำให้เครื่องมือสื่อสารมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย เราควรจะพิจารณาในการใช้สื่อต่างๆอย่างรอบคอบ