เว็บไซด์ของเราแบ่งระดับลูกค้าออกเป็น 3 รูปแบบคือ

  1. ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อโดยไม่ลงทะเบียน
    ข้อดีคือ ไม่มีความยุ่งยาก ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆ
    ข้อเสียคือ คุณจะพลาด โปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งส่วนลด ต่างๆอีกมากมาย แต่หากคุณมีคูปอง คุณยังสามารถใช้ได้
  2. ลูกค้าที่สมัครสามชิก ท่านจะได้รับสิทธ์พิเศษทันที โดยได้รับส่วนลดระดับสมาชิก และยังสามารถรับคูปองสำหรับใช้ในเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งต่อไป ตามเงือนไขที่ เรากำหนด
  3. คือลูกค้าที่มีหน้าร้านหรือช่างรับเหมา ท่านจะต้องสมัครโดนการยืนเอกสารตามแบบฟรอม์ หน้าการสมัครเป็นตัวแทน และจำเป็นต้องรอการอนุมัติ หลังจากอนุมัติแล้วท่านจะได้เห็นราคาระดับ ตัวแทนจำหน่ายที่หน้าเว็บไซด์ทันที

***หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ มีน้ำหนักรวมกันเกิน 10 กิโลกรัม จะไม่มารถจัดส่งแบบ EMS ได้ และ 25 กิโลกรัม สำหรับ Kerry

ท่านมีวิธีการจัดการ Order อยู่ 2 วิธี คือ

  1. ระบบจะกำหนดให้ราคาที่แสดงค่าจัดส่งเป็น0บาท แต่จะแจ้งให้ท่านติดต่อเพื่อขอรับการจะส่งแบบพิเศษ เช่น รถไฟ รถทัวร์ รถตู้ หรือ ขนส่งเอกชนอื่นๆ เราจะ พยามจัดหาให้ดีที่สุดเท่าที่พื้นที่เรามี
  2. ท่านสามารถกระจายการสั่งซื้อโดย ประมาณการและทำการสั่งซื้อ 2 -3 ครั้งตามแต่ท่านจะเห็นควร