หลายท่านคงเบื่อกับการทำงานที่ติดขัด ไม่ลื่นไหล จะต้องนั่งเพ่งจอเพื่อกดเครื่องมือก็ไม่ทันใจ ด้วยปัญหาเหล่านี้ที่ต้องยอมรับว่าทางองค์กรเราก็เป็น! ทำให้เราหาข้อมูลและคัดกรองคีย์ลัดที่คิดว่า สำคัญๆต้องได้ใช้แน่ๆมาไว้ในบทความนี้! หวังว่าบทความของเราจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนที่เข้ามาอ่านนะครับผม

 • CTRL+;   ใส่วันที่ปัจจุบัน
 • CTRL+9  ซ่อนแถวที่เลือก
 • CTRL+0  ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก
 • CTRL+SHIFT+:   ใส่เวลาปัจจุบัน
 • CTRL+SHIFT+(   เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก
 • CTRL+SHIFT+~  นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้
 • CTRL+1   แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์
 • CTRL+B   นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก
 • CTRL+C   คัดลอกเซลล์ที่เลือก
 • CTRL+V   วางวัตถุที่เลือก
 • CTRL+Z    ยกเลิกการกระทำนั้น (ย้อนกลับ)
 • CTRL+H   แสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โดยเลือกแท็บ แทนที่ ไว้ด้วย
 • CTRL+N   สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่เป็นเวิร์กบุ๊กเปล่า
 • CTRL+X   ตัดเซลล์ที่เลือก
 • CTRL+Y   ทำซ้ำคำสั่งหรือการกระทำสุดท้าย ถ้าเป็นไปได้
 • ALT+ENTER   จะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน
 • CTRL+SPACEBAR   จะเลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต
 • SHIFT+SPACEBAR   จะเลือกทั้งแถวในเวิร์กชีต
 • TRL+SHIFT+SPACEBAR   จะเลือกทั้งเวิร์กชีต
 • ALT, W, P จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองเค้าโครงหน้า
 • ALT, W, L จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองปกติ
 • ALT, W, I จะสลับเวิร์กชีตไปยังมุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า
 • SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน
 •  ALT+F4 จะปิด Excel
 • CTRL+PgUp   สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา
 • CTRL+PgDn   สลับระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย
 • CTRL+SHIFT+(   เลิกซ่อนแถวใดๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนที่เลือก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://support.office.com