หลายคนคงสังเกตเห็นว่า ตามลิงค์ website ต่างๆนั้นจะมี s ต่อท้ายบ้างและไม่มีบ้างทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้อแตกต่างข้อมันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจึงขอหยิบเรื่องใกล้ตัวและความปลอดภัยมาให้ทุกท่านได้รู้กัน

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) คือ โปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล และ เป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ multimedia สามารถเรียกใช้งานผ่านทาง web browser ต่างๆ อาทิเช่น Microsoft Internet Explorer,Firefox, Google Chrome เป็นต้น ข้อมูลที่ถูกส่งไปอยู่ในรูปของ plain text ซึ่งไม่มีการเข้ารหัส ทำให้ถูกลวงข้อมูลได้งาน ไม่ปลอดภัยสำหรับเว็บที่เราต้องใช้โอนเงินหรือทำการซื้อขาย
  • HTTPS หรือ  HTTP over Transport Layer Security (TLS) คือ โปรโตรคอลที่ได้รับความปลอดภัยจากการเข้ารหัสบนระบบ network และยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของของเราในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านทาง Web Server ทำให้ไม่เกิดข้อมูลที่รั่วไหลหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญ อาทิเช่น การถูกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ (เลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือเลขบัตรประชาชน) ซึ่งในปัจจุบันหากเราลองสังเกตุจะพบว่าเว็บส่วนใหญ่นั้นเป็น HTTPS  กันหมดแล้วเพราะในยุคปัจจุับันผู้พัฒนาเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องที่ต้องถูกปกป้องอันเดับ 1 แต่ทางที่ดีก็ควรดูให้ถี่ถ้วนอีกครั้งจะดีกว่าค่ะ (เพื่อไว้ในกรณีสั่งของจากเว็บที่ไม่คุ้นตา)